Μάλτα

7 Προορισμοί 2 δικτύου μεταφορών 3 Νύχτες
Οργανωμένη Εκδρομή
Μάλτα
από 695 € ανά άτομο
Δείτε ιδέα
Προορισμοί: Μάλτα, Μόστα, Ραμπάτ, Μάλτα, Μαρσαξλόκκ, Σενγκλέα, Κοσπίκουα, Γκόζο